Kris- och traumabehandling

Krishantering

Kriser av olika slag uppstår för oss alla i livet. Det kan handla om att ha förlorat en anhörig eller kär vän, sjukdom kan drabba oss eller närstående, arbetslöshet eller andra kriser som påverkar oss sker och vi tvingas förhålla oss till detta. Ibland kan vi då behöva hjälp att ta oss igenom krisen, hantera oro och ångest, hitta nya sätt att orientera oss på och finna mening i allt det svåra. I dessa fall kan stödsamtal och barbetande samtal vara till hjälp.

Irland

EMDR

EMDR är en metod för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR står för förkortning ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en vetenskapligt beprövad metod att hantera besvär efter upplevelser av traumatisk karaktär. Metoden kan med fördel användas för PTSD.