Handledning

Handledning erbjuds till arbetsplatser individuellt eller grupp. Det kan handla om process-, ärende- eller konsultativ inriktning av handledningen. I huvudsak bestäms detta i dialog mellan den handledde (individuellt eller grupp) och handledaren beroende på behovet.

Förutom handledning i arbetsgrupper, enskilda eller team i privata företag, kan handledningen även ha en psykosocial inriktning. I dessa fall handlar det om grupper eller individer inom vård, barn- och ungdomsvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, skola etc.

 

Klippstrand

De vanligaste typerna av handledningsuppdrag har handlat om;

• Stöd/handledning till chefer. Önskemål om ökad effektivitet och känslomässig stabilitet.

• Utveckla personal som jobbar i grupp genom självkännedom, öka förmågan att se möjligheter, förbättra kommunikationsförmåga, samarbete och effektivitet.

• Stödsamtal utifrån en situation som uppstått.

• Konsultation eller handledning till personal med stort ansvar och som jobbar under ibland stressande förhållanden ex skolpersonal

• Konsultation i konfliktsituationer